Правила и условия

Правила и условия

Добре дошли в бонусбездепозит! Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на бонусбездепозит, намиращ се на https://бонусбездепозит.com. С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате бонусбездепозит, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница. Следната терминология се прилага за тези Общи условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнасят за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на компанията и условия. „Компанията“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася за нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и подчинени на преобладаващия наш закон. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото. Нашите Общи условия бяха създадени с помощта на Генератора на Общи условия.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. С достъпа до бонусбездепозит вие се съгласихте да използвате бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на бонусбездепозит. Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме подробности за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите афилиейт/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, бонусбездепозит и/или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на бонусбездепозит. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от бонусбездепозит за ваша лична употреба, подложена на ограниченията, определени в тези правила и условия. Не трябва:
 • Публикувайте отново материал от бонусбездепозит
 • Продавайте, давайте под наем или сублицензирайте материали от бонусбездепозит
 • Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материал от бонусбездепозит
 • Преразпределяне на съдържание от бонусбездепозит
Това Споразумение влиза в сила на датата, сключено тук. Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. бонусбездепозит не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на бонусбездепозит, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, бонусбездепозит не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на каквото и да е използване и/или публикуване на и/или външен вид на коментарите за това уебсайт. бонусбездепозит си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на тези Правила и условия. Вие гарантирате и заявявате, че:
 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментариите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментариите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали, които представляват намеса в поверителността
 • Коментариите няма да бъдат използвани за привличане или популяризиране на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.
С настоящото предоставяте на бонусбездепозит неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякаква форма, формат или медия.

Хипервръзки към нашето съдържание

Следните организации могат да се свързват с нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:
 • Държавни агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Дистрибуторите на онлайн директории могат да поставят връзки към нашия уебсайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми; и
 • Акредитирани фирми за цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.
Тези организации може да имат връзка къмнашата начална страница, към публикации или към друга информация на уебсайта, при условие че връзката: (a) не е по никакъв начин измамна; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (c) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна. Може да разгледаме и одобрим други искания за свързване от следните видове организации:
 • общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;
 • сайтове на общността на dot.com;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • дистрибутори на онлайн указатели;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.
Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагосклонни за себе си или за нашите акредитирани фирми; (b) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (c) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на бонусбездепозит; и (d) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите. Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката: (a) да не е измамна по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (c) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна. Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до бонусбездепозит. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адреси на нашия сайт, към които бихте искали да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор. Одобрените организации могат да правят хипервръзки към нашия уебсайт, както следва:
 • Чрез използване на нашето корпоративно име; или
 • Чрез използване на унифицирания локатор на ресурси, към който е свързан; или
 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия уебсайт, към което има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.
Няма да бъде разрешено използването на логото на бонусбездепозит или други произведения на изкуството за свързване без лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържание

Няма да носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се появява(т) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, неприличен или престъпен, или който нарушава, по друг начин нарушава или защитава нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия и тяхната политика за свързване по всяко време. Чрез непрекъснатото свързване към нашия уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате по всяко време. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно. Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите в уебсайта се поддържат актуални.

Отказ от отговорност

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма:
 • ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
 • ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;
 • да ограничим нашите или ваши задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или
 • изключете всякакви наши или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.
Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане и за нарушение на законово задължение. Докато уебсайтът иинформацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.

Tags: 

Share: